Behandeling (faal) angst

Elk kind is uniek en bij ieder kind ga ik eerst investeren in het maken van contact. Pas als er contact is, kan een kind zich openstellen en zich kwetsbaar opstellen. Dat biedt perspectief voor verandering. Bij elk kind bekijk ik welke methode en middelen geschikt zijn. Ik maak onder andere gebruik van de training ´Je bibbers de baas´.  Ik ga aan de slag met het kind of de jongeren om de (faal) angst aan te pakken. Deze training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, waarin gewerkt wordt aan het veranderen van verlammende en belemmerende gedachtes. Ook voor andere vormen van angst, zoals bijvoorbeeld bij sociaal angstige kinderen, is deze training geschikt. Belangrijk bij dit traject is dat de ouders en de leerkracht(en) actief betrokken worden, aangezien dit bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling.

Hoofddoel van ‘Je bibbers de baas’:
Het verminderen van faalangst bij kinderen.
Subdoelen:
– Kinderen herkennen faalangstsignalen bij zichzelf.
– Kinderen kunnen zich ontspannen en kunnen dit toepassen in angstoproepende situaties.
– Kinderen kennen de vier basisgevoelens en kunnen deze bij zichzelf herkennen.
– Kinderen hebben inzicht in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
– Kinderen hebben door zelfcontrole invloed op hun eigen gedachtegang.

De doelen van de ouder- en leerkracht bijeenkomsten zijn:
– Ouders/leerkrachten weten wat faalangst is en hebben kennis gemaakt met vaardigheden voor de aanpak
van faalangst bij het kind thuis/op school.
– Ouders/leerkrachten kennen de opzet en de globale doelen van de training en maken kennis met de
werkvormen van de kindtraining.
– Ouders/leerkrachten kennen het verband tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag.
– Ouders/leerkrachten kennen het verband tussen spanning en lichaamssignalen en kunnen
ontspanningsoefeningen (helpen) toepassen

Tijdsinvestering
Deze training bestaat uit ongeveer 10 sessies met het kind en twee gesprekken met de ouders, waarvan één gesprek bij voorkeur met de leerkracht erbij plaatsvindt. Het is belangrijk dat je als ouder weet wat de angst of faalangst van je kind inhoudt en wat je kind tijdens de sessies leert om zijn of haar gedachtes te kunnen beïnvloeden en veranderen.

Deze training is oorspronkelijk ontwikkeld als groepstraining, maar goed in te zetten als individueel traject. Bij meerdere aanmeldingen is het dan ook mogelijk om dit traject groepsgewijs te doorlopen.