Diagnostiek: intelligentietest

Intelligentie onderzoek (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-V-NL)

Voor wie is het?
Voor kinderen (6-17 jaar oud) in het basis- of voortgezet onderwijs van wie het intelligentieniveau onduidelijk is.

Wat is het?
Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Als er onduidelijkheid is over het intelligentieniveau van je kind, is het gevaar dat je kind overschat of onder gestimuleerd wordt.
Ik kan met behulp van onderzoek en eventueel een schoolobservatie het intelligentieniveau van je kind bepalen zodat jullie meer inzicht krijgen in zijn of haar (on)mogelijkheden. Ook wanneer je kind op school niet naar verwachting presteert of als basis voor vervolgonderzoek naar leer-, gedrags- en/of emotionele problemen kan de intelligentiebepaling helpen.
Intelligentie is groeibaar, de hersencapaciteit van kinderen verdubbelt de eerste vier á vijf jaar en blijft sneller groeien dan bij volwassenen. Door de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de intelligentie inzichtelijk te maken kan er gericht getraind worden op de verschillende hersengebieden. Hierdoor kan het kind ook op latere leeftijd zijn intelligentie beter gebruiken.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Bij KeK Opvoeding of op school.

Tijdsinvestering en kosten
De Intelligentiebepaling bestaat uit 1 dagdeel onderzoek, verslaglegging en een adviesgesprek met ouders, de kosten hiervoor zijn €500,-.
Inclusief schoolobservatie en advies aan ouders én school: € 800,-.