Opvoedadvies

Als je kind lange tijd verkouden is, ga je naar de huisarts. Waarom zou je dan niet advies vragen aan een orthopedagoog als je al een tijdje worstelt met een opvoedprobleem? Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind, op school loopt het niet helemaal lekker, je kind is bijvoorbeeld faalangstig, heeft moeite met de concentratie en het opvolgen van instructies of je kind kan heel driftig worden. Zo maar een kleine greep uit de zaken waar je als ouder mee geconfronteerd wordt. Niemand is perfect. Streef niet naar perfectie bij de opvoeding, maar naar een ontspannen en liefdevolle omgang met elkaar. Soms kan het helpen als iemand even met je meekijkt en meedenkt.

Geen kind en geen gezin is hetzelfde. Ik streef ernaar om een advies te geven dat specifiek is voor jou, jullie gezin en jullie kind. Afhankelijk van de hulpvraag gaan we in gesprek en probeer ik het systeem in kaart te brengen. Door onder andere het systeem goed in kaart te brengen en te werken met het ABC-model (antecedent, behaviour, consequence) krijgen we inzicht in het ontstaan van gedrag, in wat er aan het probleemgedrag vooraf gaat, wat het gedrag mogelijk in stand houdt en hoe deze vicieuze cirkel doorbroken kan worden.
Per hulpvraag wordt na het eerste gesprek een schatting gemaakt van de benodigde tijd voor het aanpakken van deze vraag. Soms is een paar gesprekken voldoende, een andere keer kan er wat meer nodig zijn. Samen overleggen we over het traject.