Voorlichting over faalangst

Voorlichting faalangst voor leerkrachten 
Hoe kan je je leerling ondersteunen?

Elke school en vaak ook elke klas heeft te maken met kinderen die kampen met faalangst. Een succesvolle aanpak van faalangst richt zich niet alleen op het kind, maar ook op de leerkrachten en de ouders. Een schoolbrede aanpak, waarbij in het team afspraken worden gemaakt over het signaleren van faalangst, doorverwijzing, communicatie richting ouders en het benaderen van leerlingen, is een zeer effectieve aanpak en ondersteuning van faalangst op school.

Faalangst
Faalangst is een vorm van angst die opkomt als je iets moet presteren, terwijl je bang bent dat het je niet gaat lukken. Er zijn verschillende vormen van faalangst (motorisch, sociaal en cognitief). Faalangst kan op school naar voren komen, maar kan ook bij muziekles, sport of als je een boodschap moet doen. Een beetje angst is niet erg en is zelfs functioneel. Je kunt je hierdoor beter concentreren of sneller reageren op gevaar. Bij sommige kinderen is er teveel van deze angst aanwezig en dit zit hen dan in de weg. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld altijd bang dat ze lage cijfers zullen halen, of dat iedereen bij gym naar hem of haar kijkt tijdens het voetballen. De angst is dan zo overheersend dat het ertoe kan leiden dat er minder goed gepresteerd wordt dan het kind zou kunnen of dat een kind ergens niet eens meer mee begint.

Doel van de voorlichting

  • Kennis over faalangst vergroten
  • Tips over hoe je als leerkracht een kind met faalangst op school kan ondersteunen
  • Aanzet tot schoolbrede aanpak door bijeenkomst met het gehele schoolteam
  • Deze voorlichting kan onderdeel zijn van een cognitieve gedragstherapie. Leerlingen met faalangst kunnen groepsgewijs of individueel bij KeK Opvoeding een training gebaseerd op cognitieve gedragstherapie volgen. De training volgt grotendeels de methode ‘Je bibbers de baas’ (faalangsttraining voor kinderen ontwikkeld door drs. Marianne van der Zalm-Grisnich).
  • Het uitvoeren van de tips is geen extra werk, maar is van toepassing op alle leerlingen.
  • Er is voldoende ruimte tijdens de bijeenkomst voor het stellen van vragen.
  • Kennis uitbreiden aan de hand van de volgende thema’s:
  1. Schoolklimaat; invloed op pedagogisch klimaat, van fouten kan je leren, ondersteunen en uitdagen
  2. Communicatie: evenwichtig reageren, erkennen van faalangst, feedback geven, relationele feedback met ik-boodschappen
  3. Taakspecifieke aanpassingen; tips bij nieuwe lesstof, tips bij toetsen, tips bij spreekbeurten/boekbesprekingen en tips bij gym.

Kosten
Dit kan per vraag verschillen. Neem contact met mij op en dan kunnen op basis van de vraag de kosten inzichtelijk gemaakt worden.

Varianten
Uiteraard ga ik graag in gesprek om eventuele varianten te bespreken. Hierbij kan gedacht worden aan een workshop tijdens een studiedag, meerdere bijeenkomsten per thema, individuele begeleiding leerkracht. Ik denk graag met je mee over de mogelijkheden voor jouw specifieke vraag en situatie!