Over KEK opvoeding

KeK Opvoeding (Kind en Karakter) is een kleine, laagdrempelige eerstelijnspraktijk voor orthopedagogiek gericht op diagnostiek (waaronder intelligentietest)opvoedadvies en begeleiding. In een huiselijke sfeer help ik kinderen en jongeren graag met het oplossen van moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. De omgeving van het kind, zoals ouders en leerkrachten, hebben vaak een belangrijke rol bij het oplossen van de problemen. Daarom betrek ik ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving van het kind bij de begeleiding.

Soms is alleen opvoedkundig advies aan ouders voldoende om het probleemgedrag van het kind aan te pakken. Mijn visie is dat het belangrijk is om systeemgericht te werken. Het gedrag van een kind staat nooit op zichzelf, het is een resultaat van de interactie tussen gezinsleden, medeleerlingen, vrienden etcetera. Door dit systeem, met bijbehorende interacties, in kaart te brengen komt de oplossing vaak snel naar boven.

Over KeK Opvoeding