Eefje Becker-de Ruijter

Na mijn master Sociale Wetenschappen (behaald in 2004) en mijn master Orthopedagogiek (behaald in 2014) heb ik de stap gezet om zelfstandig als orthopedagoog aan de slag te gaan. Tijdens de studie Orthopedagogiek heb ik stage gelopen bij de afdeling psychiatrie van het Universitiar Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ik heb daar veel kinderen getest, met name intelligentietesten. Ook heb ik kinderen met selectief mutisme behandeld door middel van cognitieve gedragstherapie. In dit korte filmpje, https://youtu.be/JQjURoZj-XQ, hoor je meer over deze therapie en hoor en zie je mij in actie als therapeut.  Selectief mutisme is een angststoornis, waarbij kinderen niet durven praten in specifieke situaties. Deze kinderen blokkeren volledig door de angst. Met cognitieve gedragstherapie is zoveel te bereiken bij kinderen. Dat geldt voor een verscheidenheid aan problematiek.

Sinds januari 2020 ben ik naast eigenaar van mijn eigen praktijk ook coördinator Buurtgezinnen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze rol kwam op mijn pad en ervaar ik als zeer waardevol. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.  Kijk voor meer informatie op www.buurtgezinnen.nl of mail/bel mij.

Zelf ben ik moeder van een zoon (2008) en een dochter (2010). Ik vind het fantastisch om moeder te zijn, maar ook ik vind de verschillende karakters van mijn kinderen regelmatig een puzzel. Als orthopedagoog ga ik ervan uit dat kinderen, ouders of leerkrachten niet schuldig zijn aan bepaalde problemen. Kinderen en jongeren (en ouders) worden geconfronteerd met verschillende moeilijkheden. Bijna alle problemen kunnen opgevat worden als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Kinderen en jongeren zijn vaak heel goed in staat om zelf deze vaardigheden aan te leren. Mijn rol is om deze kinderen en jongeren te helpen en begeleiden bij het vinden van de oplossing en het aanleren van de vaardigheden.

Eefje Becker-de Ruijter
Orthopedagoog (geregistreerd als NVO basis-orthopedagoog)