Behandeling en Begeleiding

Opgroeien gaat nooit vanzelf. Het is een proces waarin kinderen en jongeren wel eens worstelen met zichzelf, met (faal)angst, zelfvertrouwen, keuzes maken, doelen behalen, sociale vaardigheid, frustratietolerantie, doorzettingsvermogen, weerbaarheid etcetera. Ook bij volwassenen spelen deze thema’s nog vaak een rol.

Methoden
Op basis van de hulpvraag bepaal ik welke technieken en werkvormen ik gebruik. Hierbij maak ik met name gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte psychotherapie, EMDR en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Mijn visie is dat door de relevante vaardigheden te leren een kind de problemen overwint die daarmee samenhangen. Een vaardigheid moet nooit inhouden dat je ophoudt met iets dat verkeerd is, maar dat je juist het goede leert doen. Kinderen hebben eigenlijk geen problemen, alleen vaardigheden die ze nog niet geleerd hebben. Het is niet nodig om altijd op zoek te gaan naar een dieperliggende psychische stoornis. Vaak bereik je al heel veel door uit te gaan van het aanleren van vaardigheden.

Bij de begeleiding van kinderen en jongeren maak ik onder andere gebruik van een oplossingsgerichte methode. Dit is een speelse en praktische methode die gericht is op die vaardigheden en niet gericht op problemen. Een belangrijk element van de methode is dat kinderen en jongeren uitgenodigd worden om zelf actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen. Ook past de methode bij het systeemgericht werken, aangezien de mensen uit de omgeving van het kind en de jongere betrokken worden bij het traject.

Tijdsinvestering
Het is per hulpvraag en per kind afhankelijk hoeveel sessies er nodig zijn om de vaardigheden te leren en toe te kunnen passen. Voor het ene kind is slechts een paar sessies nodig en voor de ander duurt het iets langer.

Behandeling selectief mutisme
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht heb ik ruime ervaring op gedaan met de diagnose en behandeling van selectief mutisme.

LEES MEER >>>