Kwaliteitsbewaking

Ik sta ingeschreven als basis-orthopedagoog bij de NVO (Nederlandese Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en ik beschik over de NVO basisaantekening diagnostiek.

De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. De NVO heeft een beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Door deze code is de professionele kwaliteit van de leden van deze vereniging gewaarborgd, en dus beschermd.
Ik toets regelmatig de voortgang van de behandelingen en evalueer regelmatig de kwaliteit van mijn diensten met cliënten en collega’s. Dit laatste in de vorm van intervisie.