Juridische zaken

Aanmelding van een kind tot 16 jaar:
Het is noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de aanmelding. Als de ouders gescheiden zijn en zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind hebben, is er van beide ouders schriftelijk toestemming nodig . Ook als één van de ouders het kind aanmeldt, moet de andere ouder hiervoor toestemming te geven. Deze ouder heeft namelijk ook recht op informatie over de behandeling.
Als er contact nodig is met school en/of ouders, dan gebeurt dit bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar altijd in overleg.

Aanmelding van een kind vanaf 16 jaar:
Vanaf 16 jaar zijn jongeren, juridisch gezien, zelf verantwoordelijk voor hun aanmelding. Deze jongere moet toestemming aan mij geven om, zonodig, contact op te nemen met ouders en/of school.

Geheimhouding
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van mij als orthopedagoog. Alleen als dit in het belang van het kind is, zal deze geheimhouding (na overleg met het kind) worden doorbroken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden. Ook zij hebben het recht op geheimhouding van de orthopedagoog. Ook in dit geval kan deze geheimhouding doorbroken worden, als ik dat als hulpverlener noodzakelijk vind en als het in het belang is van de jongere.