Behandeling selectief mutisme

“Kinderen met selectief mutisme kunnen goed praten en doen dat ook in veel situaties. Ze praten thuis en tegen sommige mensen. In andere situaties zwijgen ze, bijvoorbeeld op school, tegen onbekenden en soms ook in winkels of bij familieleden die ze niet zo vaak zien. Mutisme betekent: niet kunnen praten. Selectief mutisme betekent dat een kind in sommige situaties niet “kan” praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Het lijkt alsof een kind dichtklapt of blokkeert.

Selectief mutisme lijkt bij veel kinderen op extreme verlegenheid. Toch zijn er ook kinderen die er helemaal niet zo verlegen uit zien. Hun zwijgen lijkt eerder koppig dan angstig. Die koppigheid is schijn. Het is een manier om hun angst te verbergen. Het is geen dwars gedrag of aandacht-vragerij, maar een manier waarop zij zich staande houden als ze bang zijn.
Soms wordt de ernst van het probleem over het hoofd gezien, omdat kinderen met selectief mutisme rustig zijn en vaak goed kunnen meekomen op school. Bij sommige kinderen gaat het probleem vanzelf langzaam over, maar bij veel kinderen niet. Dan is het belangrijk iets te doen, want lange tijd niets kunnen zeggen tegen anderen is frustrerend en een belemmering voor de ontwikkeling.”
Bron: ,,Spreekt voor zich”, Stichting behandeling selectief mutisme. http://www.spreektvoorzich.nl/uitleg/
De behandeling vindt plaats op school, in nauwe samenwerking met de leerkracht en de ouders. In stapjes wordt het kind uitgedaagd om de angst aan te gaan en geluidjes te maken. Van blazen, naar geluidjes, naar woorden, naar zinnen. Eerst buiten de klas, daarna toewerken naar in de klas. Dit alles doen we spelenderwijs en met plezier, maar ook met structuur en duidelijkheid.

Filmpje
Tijdens mijn stage bij het UMC Utrecht is er een kort filmpje gemaakt voor RTV Utrecht over de therapie Spreekt voor Zich. Hierin kom ik zelf ook in actie als therapeut. Het filmpje is te zien via de link: https://youtu.be/JQjURoZj-XQ