Samenwerking

KeK Opvoeding werkt sinds kort regelmatig samen met SamSam Psychologiepraktijk, oftewel met Anouk van Kesteren (GZ-psycholoog). Denk hierbij aan trajecten waarbij een diagnostisch onderzoek gewenst is en/of waarbij het wenselijk is dat er een aparte behandelaar is voor het kind en voor de ouders. Uiteraard werken wij in deze trajecten nauw met elkaar samen en gaat het uiteindelijk juist om de verbinding tussen ouder(s) en kind(eren).